Wie zijn wij?

Suzan Möller is één van de  twee oprichters van de Inclusieacademie. Ze werkt ruim 25 jaar  als psycholoog in behandeling en advies in de geestelijke gezondheidszorg, orthopedagogische jeugdzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Ze heeft zowel cliënten als teams behandeld en getraind en steeds  samen met clienten, professionals en netwerk gewerkt aan verbetering van kwaliteit van leven en zorg.

Ze is een pionier en bruggenbouwer  en  werkt aan wederzijds begrip, veiligheid, vertrouwen en communicatieniveau en stijl. Daarnaast aan het realiseren van werk of dagbesteding, betere slaap,  sport, kunst en mindfullness en het ontwikkelen en sociaal netwerk. Aspecten die voor ieders welzijn van belang zijn.

Speciaal werkt ze aan inclusie voor iedereen. Haar ervaring is dat mensen met cognitieve functiebeperkingen, psychiatrische problematiek en hersenletsel vaak moeilijk begrepen worden en soms onder en soms overschat worden en dat wederzijds begrip een heel positief effect heeft op de interacties.  Dat is nodig voor de inclusieve participatiesamenleving.

Iedereen kan naar eigen vermogen een mooie bijdrage leven aan de samenleving en anderen verrijken.

Jolanda  Kirpensteijn is de andere oprichtster van de Inclusie Academie en mede-eigenaar van Komeet. Zij ontwikkelt samen met Suzan/Brainfact verrassende en inclusie bevorderende evenementen en trainingen. Ze werkt veel met Theory U en Social Presencing Theatre. Jolanda heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring als trainer en coach.  Loopbaan, persoonlijke ontwikkeling, ’train de trainers’ en leiderschap zijn de rode draad. Ze is nog steeds gefascineerd door de vragen: Wie ben je en wat wil je in de wereld zetten? Beweging op gang brengen is ‘haar ding’.