Kick-off Inclusie Academie

Op vrijdag de dertiende oktober, in de voormalige Bijlmerbajes, de plek waar een gevangenis is getransformeerd tot AZC en broedplaats, lanceren Suzan Möller vanuit www.Brainfact.nl en Jolanda Kirpensteijn van www.komeet.nl de Inclusie Academie  

Al heel lang lopen we met het idee rond. Iedereen is voor 99% hetzelfde, is helemaal uniek en heeft een eigen waarde. Iedereen hoort erbij. Mensen, dieren, de natuur, we zijn met elkaar verbonden. Hoe mooi is dat om daar in de praktijk vorm aan te geven? En hoe verrijkend kan dat zijn?

De lancering gaat plaatsvinden op vrijdag de 13e, een mooie dag om iets aan te gaan wat je eigenlijk niet durft of zou willen, dachten we. Geleidelijk krijgt de dag steeds meer vorm. We bouwen de brug terwijl we er overheen lopen.

Wat gaan we doen?

We starten we met de bouw van een nieuw sterk sociaal eco-systeem, gebaseerd op gelijkwaardigheid en bezieling. We gaan het hart weer in het werk brengen. De regels en procedures hebben de professionals, organisaties en ons denken en handelen vastgezet. De locatie, de oude Bijlmer Bajes, laat zien dat als je andere keuzes maakt kun je van een gevangenis een geïnspireerde broedplaats maken.

 

De Inclusie Academie doet onderzoek, traint en coacht en daagt je uit tot actief handelen om de wereld inclusiever te maken.

De Inclusie Academie bevordert inclusie door onderzoek naar, training en coaching van inclusiebewustzijn en inclusie skills. In de trainingen worden oordelen, regels en alles wat inspirerende ontmoetingen in de weg ligt onderzocht en ervaren en we leren mensen skills om in de eigen context (thuis of in professie) meer inclusief te gaan handelen.De academie verbindt door het organiseren van ontspannen ‘ontmoeting’ de diversiteit van ‘bubbels’ met elkaar zodat stigmatisering wordt doorbroken. De Inclusie Academie is een beweging en stimuleert -individueel en collectief -inclusie bevorderend handelen binnen de eigen cirkel van invloed. Op een duurzame manier, niet een eenmalige impuls, maar echte verandering.

 

Welkom!

13 oktober nodigen we jou uit om letterlijk uit je bubbel te komen en mensen te ontmoeten die je anders niet zo snel tegen zou komen. 

We brengen een divers gezelschap bij elkaar. Ondernemers, HR-professionals, ambtenaren, wetenschappers, journalisten, adviseurs, kunstenaars, studenten. Medewerkers uit de zorg, de industrie, dienstverlening en onderwijs. Zzp-ers, politici, daklozen, mensen met een beperking, stedelingen, boeren, vluchtelingen, lgbt(qi)’s, oud, jong, alle kleuren van de regenboog. En meer!

 

Het gaat over inclusie!

We gooien een spreekwoordelijke steen in de vijver. We gaan kennis delen en inspireren. We gaan verwonderen, verbinden en bruggenbouwen. Nieuwe dwarsverbanden creëren. Spelen en ontdekken wat inclusie wel niet allemaal mogelijk maakt. Groot dromen en klein beginnen. Durf te prutsen.

 

Want wat levert deze vrijdag de dertiende op?

Een frisse blik en een groter netwerk. Je ontmoet mensen uit alle bubbels die je maar kunt bedenken.

Nieuwe inzichten en skills. Je maakt kennis met de unieke methodes van de Inclusie Academie.

Support en Inspiratie. We dagen je uit de wereld om je heen een stukje inclusiever te maken en elkaar daarbij te steunen.

 

Sinds we dit idee op de social media hebben aangekondigd en mensen zijn gaan vragen wat ze onder inclusie verstaan en of ze komen, gebeurden er al heel leuke dingen, dingen waar we zelf al weer veel van leerden.

er blijken heel andere bubbles te bestaan dan we zelf dachten

er blijken heel andere initatieven te bestaan dan we dachten vanuit heel andere achtergronden en gedachten

uitsluiting en insluiting gebeurt door heel andere groepen en mensen dan we eigenlijk dachten

en nog veel meer….

door alleen al hier over in dialoog te gaan gebeurt er echt zoveel!

 

Intussen hebben we al toezeggingen op de dag van:

Patientenorganisaties uit de GGZ doen mee , en iemand uit de concern cliëntenraad van parnassia. Prokkel doet mee en er zijn meer contacten met de VG. Er zijn contacten met het NIP, diversiteit.  Vanuit de FNV komen mensen. Er wordt samengewerkt met de Bildungacademie in Amsterdam en met businessschool Knowmads. Er zijn een aantal kunstenaars betrokken. Er zijn contacten met LHBTI-gemeenschap.  Er zijn contacten met gaming, met biopsychologie, neuropsychologie, antropologie, de forensische orthopedagogiek (voor met name islamitische jongeren en hun ouders)

Op het gebied van participatie hebben we contacten met HRM, MKB, re-integratie, uit woningbouw, kwartiermakers inclusie en participatie. Een een aantal politici worden verwacht.

 

Wat kost het?  

We experimenteren met nieuwe manieren van organisatie en waarde. We willen een plek zijn waar iedereen kan bijdragen naar draagkracht. Daarom hebben we drie soorten tarieven:

Corporate Ticket: inclusieticket 385 euro (de eigen bijdrage in de zorg)

Tickets: minimaal 25 (kosten locatie, lunch, koffie en thee)

Tickets + jouw eigen bijdrage.
Alle bijdrages in meebouwende zin zijn zeer welkom!