Inclusieve arbeidsmarkt

De inclusieacademie werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt, waar  iedereen naar vermogen meedoet en daarmee een bijdrage levert aan de samenleving. Een samenleving die daarmee ook weer leuker en diverser wordt.

Dit  doen we zeker ook voor mensen met een WAJONG-uitkering, bijvoorbeeld vanwege verstandelijke  beperking, andere psychische of gedragsproblemen of autisme.  Maar ook voor mensen die op latere leeftijd een afstand hebben gekregen tot de arbeidsmarkt vanwege bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel.  Of vanwege psychische problemen.  Dat is waar we  onze ervaring en passie kunnen verbinden om daadwerkelijk toe te werken naar een win-win tussen werkzoekenden en werkgevers.

We merken dat inclusie op de arbeidsmarkt niet vanzelf gaat. Iedereen spreekt een andere taal, iedereen heeft een andere focus en verlangens.  Als de randvoorwaarden er zijn en de bereidheid van iedereen er is, blijkt het realiseren in de praktijk nog steeds moeilijk.

De inclusieacademie:

  • verbindt werkzoekende/ UWV/zorginstellingen/jobcoaches en trajectbegeleiders/reintegratiebureaus/uitzendbureaus en werkgevers/teams.
  • adviseert en werkt samen met  reintegratiebureaus en wetenschap en draagt bij aan  (door)ontwikkeling van methodieken voor vraagverduidelijking, ondersteuning  en begeleiding naar betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking
  • adviseert en traint zorginstellingen en jobcoaches en trajectbegeleiders hoe aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op een clientgerichte manier gerealiseerd kan worden aansluitend bij de behoeftes van werkgevers
  • adviseert werkgevers over duurzame oplossingen om  WAJONG-ers en mensen met een cognitieve, psychische of lichamelijk beperking in dienst te nemen of in dienst te houden.
  • ontwikkelt zelf creatieve diensten, produkten en trainingen, die aan inclusie in organisatie en teams op de arbeidsmarkt bijdragen