Home

Iedereen is voor 99% hetzelfde, is helemaal uniek en heeft een eigen waarde. Iedereen hoort erbij. Mensen, dieren, de natuur, we zijn met elkaar verbonden, we hebben allemaal impact op het hele systeem. Hoe mooi is dat om daar in de praktijk vorm aan te geven? En hoe verrijkend kan dat zijn als we mogelijkheden goed benutten?

Vrijdag de 13e oktober was een mooie dag om eens buiten de eigen bubbel te komen en mensen uit andere bubbels te ontmoeten in de bijzondere lokatie Lolalik.

Sindsdien werken we verder aan inclusie in sociaal domein en op de arbeidsmarkt. De samenleving is in beweging. We zijn weer met veel mensen en organisaties verbindingen aangegaan, en iedereen werkt vanuit de eigen rol of expertise aan inclusieparticipatie in een duurzame samenleving. Als inclusieacademie brengen we  verbindingen tussen stakeholders tot stand, we organiseren creatieve en effectieve brainstormsessies, starten en begeleiden inclusieve projecten en overbruggen de verschillende talen en belangen tot een duurzame win-win.

We zorgen dat inclusie en participatie echt gaan werken voor iedereen, zodat het meer is dan alleen een woord.  En dat betekent niet dat iedereen hetzelfde moet doen en kunnen, maar meedoet naar vermogen en daarin gewaardeerd wordt. Het begint met een ontmoeting en kennismaking met elkaar en begrip voor elkaar en het besef dat we er allemaal bij horen en samen de samenleving zijn.

En dat is inclusie: jezelf mogen en kunnen zijn en erbij horen.